ოპტიკური ინტერნეტი

ნორმალი

უფასო პორტირება

20 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

25₾ / თვე

სტანდარტი

უფასო პორტირება

30 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

35₾ / თვე

პრო

უფასო პორტირება

40 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

50₾ / თვე

უსადენო ინტერნეტი

ნორმალი

უფასო პორტირება

10 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

25₾ / თვე

სტანდარტი

უფასო პორტირება

15 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

30₾ / თვე

პრო

უფასო პორტირება

20 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

45₾ / თვე