ოპტიკური ინტერნეტი

პაკეტები

ნორმალი

უფასო პორტირება

20 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

20ლ / თვე

სტანდარტი

უფასო პორტირება

30 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

25ლ / თვე

პრო

უფასო პორტირება

40 მბ/წმ

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

30ლ / თვე

უსადენო ინტერნეტი

პაკეტები

ნორმალი

უფასო პორტირება

12 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

25ლ / თვე

სტანდარტი

უფასო პორტირება

15 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

30ლ / თვე

პრო

უფასო პორტირება

20 მბ/წმ

 • უსადენო ინტერნეტი
 • 99% მუშაობის დრო
 • შეუზღუდავი მოწყობილობები

40ლ / თვე